fbpx

3 Kepentingan Struktur Organisasi

1. Mengagihkan sumber dengan tepat

-Sumber organisasi boleh diagihkan mengikut keperluan setiap bahagian atau unit dalam
organisasi.
.

2. Membolehkan penyelarasan antara bahagian

-Memandangkan setiap bahagian atau unit dalam organisasi mempunyai objektif yangberlainan, penyelarasan antara bahagian adalah sangat penting bagi menentukanaktiviti-aktiviti tertentu agar selari dengan matlamat organisasi.
.

3. Menetapkan bidang tugas
-Tugas merupakan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja untukmelaksanakan dengan sebaik mungkin mengikut bidang masing-masing.
.

#SalwaAzlan
#PembangunanStaf
#PakarHR
#HRKonsultan
#HRJantungBisnes

RELATED POST