fbpx
 Membuat Keputusan (Decision Making) – merupakan proses mengenalpasti keputusan, mengumpul maklumat, membuat pilihan, dan memilih alternatif. 
.
 Pengambilan keputusan merupakan fungsi utama dari seorang pengurus dalam syarikat.

Contoh : 

 Dalam syarikat besar, biasanya pembuatan dan pengambilan keputusan itu berdasarkan atas data-data dan dokumentasi syarikat yang didapati dari kaji selidik, laporan usaha, dan sebagainya. Maklumat ini biasanya dikumpulkan dengan cara yang sudah ditentukan, sesuai dengan teknik-teknik penyelesaian masalah.
 
Like & Share
 
#PakarHR
#HRKonsultan
#HROutsource 

RELATED POST