fbpx
#2 Bantuan kematian 

KWSP perlu membayar RM2500 mengikut budi bicara kepada keluarga pemegang akaun KWSP apabila pencarum meninggal dunia.
.
Bantuan ini akan diberikan sekali sahaja dan perlu mematuhi syarat-syarat berikut:

Warganegara Malaysia;

Ahli belum mencapai umur 55 tahun semasa kematian;

Permohonan pengeluaran dibuat dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh kematian ahli.

#PakarHR
#HRKonsultan
 
 
 
 
 

RELATED POST