fbpx

Melaporkan Aduan Mengenai Caruman

Anda boleh membuat aduan mengenai caruman apabila berlaku keadaan berikut:
.
1. Majikan anda tidak mencarum bagi pihak anda.
.
.
2. Majikan anda memotong gaji anda tetapi tidak mencarum bagi pihak anda.
.
.
3. Caruman yang dibayar untuk anda adalah kurang daripada jumlah yang ditetapkan.
.
.
4. Caruman yang dibayar oleh majikan tidak mengikut tempoh bulan yang betul.
.
.
5.Maklumat yang disediakan oleh majikan dalam borang caruman tidak lengkap.

 

RELATED POST