Faedah Sebagai Ahli KWSP

Posted Leave a comment

#1 Kalau salah seorang Pewaris KWSP anda dah meninggal dunia KWSP tidak akan dibayar kepada pewaris lain yang hidup. PERSOALAN : Kenapa ahli keluarga lain tak boleh tuntut ? ▪Kelewatan dalam pertukaran waris lain selepas kematian waris yang dinamakan. . ▪Bila pewaris yang dinamakan meninggal dunia kena terus tukar nama waris baru. #PakarHR #HRKonsultan

Faedah Sebagai Ahli KWSP

Posted Leave a comment

#2 Bantuan kematian ▪KWSP perlu membayar RM2500 mengikut budi bicara kepada keluarga pemegang akaun KWSP apabila pencarum meninggal dunia. . ▪Bantuan ini akan diberikan sekali sahaja dan perlu mematuhi syarat-syarat berikut: ✔Warganegara Malaysia; ✔Ahli belum mencapai umur 55 tahun semasa kematian; ✔Permohonan pengeluaran dibuat dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh kematian ahli. #PakarHR #HRKonsultan

Melapor Aduan Mengenai Caruman

Posted Leave a comment

Anda boleh membuat aduan kepada KWSP dengan segera secara bertulis atau hadir ke mana-mana cawangan KWSP untuk membuat aduan. Anda perlu mengemukakan maklumat dan dokumen berikut untuk menyokong aduan anda: 1. Maklumat peribadi anda seperti nama, nombor Kad Pengenalan dan nombor keahlian KWSP. . . 2. Nama, nombor dan alamat majikan. . . 3. Kontrak […]

Panduan Ringkas Tapi Penting Tanggungjawab Majikan

Posted Leave a comment

Adakah anda tahu….???? . Sebagai pengarah syarikat, pekongsi firma, pemegang jawatan persatuan, ada juga adalah bertanggungjawab membayar caruman KWSP yang tertunggak di bawah seksyen 46(1) akta KWSP. Kegagalan anda membayar boleh menyebabkan tuntutan boleh difailkan di mahkamah dan tindakan boleh diambil seperti: – Tindakan kebankrapan – Penyitaan dan penjualan aset – Penahanan pasport Like & […]

Panduan Ringkas Tapi Penting Tanggungjawab Majikan

Posted Leave a comment

Adakah anda tahu….???? . Mana-mana majikan yang memotong atau cuba memotong daripada upah atau saraan mana-mana pekerja keseluruhan atau mana-mana bahagian daripada caruman majikan akan dikenakan hukuman dibawah seksyen 47(1) akta KWSP yang memperuntukkan hukuman: – Penjara tidak melebihi 6 tahun atau – Denda tidak melebihi RM20,000 atau – Kedua-duanya sekali Like & Share #PakarHR […]

Panduan Ringkas Tapi Penting Tanggungjawab Majikan

Posted Leave a comment

Adakah anda tahu….???? . Mana-mana majikan yang memotong caruman pekerja daripada upah pekerja dan gagal membayar jumlah wang yang dipotong itu atau mana-mana bahagiannya kepada KWSP akan dikenakan hukum dibawah seksyen 48(3) akta KWSP yang membolehkan majikan dikenakan hukuman : – Penjara tidak melebihi 6 tahun atau – Denda tidak melebihi RM20,000 atau – Kedua-duanya […]